Зъбният кариес е полиетиологично комплексно заболяване на (ТЗТ), твърдите зъбни тъкани, което протича хронично, преминавайки от ранния обратим стадий на некавитирана деминерализирана лезия на зъбния емайл, до необратимия стадий на дълбок кариес, с директно въздействие върху зъбната пулпа.

Заболяването е с характер на пандемия, тъй като засяга индивиди от всички възрастови групи и всички популации. Сред факторите с етиологично значение е и денталния кариесогенен биофилм, съставен от мутанс стрептококи, лактобацили и немутанс стрептококи с ацидогенен потенциал.

Профилактиката на кариеса включва задължителен контрол еърху кариогенния биофактор, писредством ежедневна хигиена и изолакване с антимикробни води за уста и др. Алтернативните подходи се търсят предимно за намаляване на кариесогенния потенциал и минимализиране на кариогенния биофилм. Част от тези алтернативни бактериални подходи е светлинно активирано унищожаване на бактериите, или по-известно като АДФТ (антибактериална фотодинамична фототерапия).