С цел подобряване на здравето на пациентите и борба с възпалителните процеси, а също така за подпомагане на клетъчното и тъканно възстановяване, предлагаме Инфузионна терапия.
Интравенозната терапия е метод на лечение, при който парентерално (интравенозно), се прилагат различни разтвори, които са коктейл от интравенозни бустери, съдържащи комбинации от витамини, електролити, микроелементи, аминокиселини и различни вещества, като антиоксиданти и имуномодулатори.
Тези вещества действат директно върху микро циркулацията и доставката на кислород до тъканите и клетките, в следствие на което се постига енергизация, детокс и забавяне на стареенето.

Предимства на интравенозните инфузии

  • постигане на 100% усвояемост
  • заобикаляне на проблемите с липсата на  различни транспортни протеини, които са нужни ,за пренасянето през храносмилателната система до органите.
  • почти мигновено усвояване на фармакологичните формули.
  • Заобикалят се проблемите с липсата на различни транспортни протеини, които са нужни за пренасянето през храносмилателната система до органите.
  • Почти мигновено усвояване на фармакологичните формули.

Интравенозните инфузии се осъществяват от екип в състав: Д-р С. Герганов – специалист по анестезиология и реанимация (телефон за справки 0888087596) и мс М. Енчева.