Лечение чрез метод Sanakin: жена с артрозоартрит на двете гривнени стави и малките стави на ръцете оток на ставите, болка и невъзможност да изпълнява ежедневни дейности, ограничен двигателен обем преди терапията. Преди втората процедура оттокът е редуциран, обемът на движенията е подобрен, болката е значително намаляла. Последната група снимки са няколко дни след втората процедура – болката намалява о и е, оток почти няма, двигателния обем е още по-добър.