Провеждане на общотерапевтична схема по метод Плазмопунктура с автоложна плазма-натив.

Прави се при болки в мускулноставен апарат и за хармонизиране на метаболитните процеси.