Методът Fotosan 630 се базира на използването на фотосенсибилизатор (толуидиново синьо), което разрушава бактериалните мембрани, освобождавайки активен кислород. Резултатът е мигновен. Индикации
-дезинфекция на кариозни кавитети
-лечение на пародонтит
-дезифекция на коренови канали при ендодонтско лечение
-периимплантити
-афти и лигавични ерозии
-гингивити и перикоронарити

В устната кухина, живеят над 700 различни бактериални щама, а в 1 мг биофилм живеят над 20 милиона бактерии.

преди лечение

 

след лечение с Метод Fotosan 630