Предоставя на своите пациенти възможността да се възползват от една нова услуга: Плазмолифтинг!

Ефективното лечение на заболяванията на пародонта е изключително актуално и днес,въпреки значителният напредък в масовата пропаганда за популяризиране на хигиената на устната кухина и на различни превантивни средства за поддържане на нейното здраве.При това следва да се отбележи,че по-голямата част(90-95% случаи от всеки 100 регистрирани) патогенни процеси ,свързани с пародонта са възпалителни (гингивит и пародонтит).

Лечението на различни заболявания на пародонта с помощта само на противовъзпалителни и антибактериални препарати днес вече не е актуално,както по-рано,тъй като последните разработки, потвърдени с достатъчна медицинска практика,са доказали целесъобразността от допълване на „традиционните “ средства за въздействие върху патогенезата с имунокоректиращи и имуномодулиращи препарати.

Последните играят роля не само в подобряването на хемодинамиката,метаболизма и оксигенацията на тъканите,но също така и в локалната регенерация на околните.

Ето защо, използването на тромбоцитарната автоложна плазма, като активен стимулатор на тъканна регенерация, се превърна в истинско събитие сред методиките за лечение на увредените пародонтални тъкани. Тази универсална технология, наречена Плазмолифтинг, се превърна в една от най-добрите регенеративни практики, в съвременната пародонтология, наред с всички други приложими методи за лечение на пародонталните процеси.

Показания за приложение в денталната медицина.

  • генерализиран пародонтит
  • периимплантит
  • гингивит
  • локализиран пародонтит
  • синуслифтинг
  • издлетяване на мъдреци

Д-р Алексиева е един от обучените дентални лекари в България по приложение на човешка автоложна плазма.Изработка и приложение в денталната медицина и в козметиката на всички фази на човешката плазма-течна,суха и плазмогел. Особено интересна е сухата фаза.Представлява собствена автохемоваксина,служеща за повдигане на клетъчният и тъканен имунитет.

Патентът на Плазмолифтинг ,Русия е от 2018г,