В кабинета в гр. Горна Оряховица на ул.“Отец Паисий „ № 4  ще получите компетентен преглед и съвети, лечение  в областите: вътрешни болести; клинична токсикология; лечение с автоложна плазма, обогатена на активирани тромбоцити; гуна-колагени; прегледи и лечение с апликатори Таопач; анализ с биоскенер.

Д-р Виолета Пашова е с придобити специалности по вътрешни болести и клинична токсикология и 40- годишен опит;квалифициран и сертифициран специалист за лечение с автоложна плазма /европейски и руски стандарти/. Области, в които работи: неврология, травматология, спортна и възстановителна медицина, трихология, трудно зарастващи рани, изгаряния, лечение с плазмен прах/ при патология на горни дихателни пътища и хронични белодробни болести/, ваксинация със собствена плазма. Д-р Пашова е сертифициран специалист за работа с колагени Гуна и провежда прегледи и дава назначения за лечение с тях при страдания на стави, сухожилия, мускули, нерви.

Извършва прегледи и терапевтични намеси по отношение стойката на човека чрез апликатори Таопач, в резултат на което се постига обезболяване, баланс на стойката при гръбначни изкривявания, при отклонения на таза и на ходилата, лечение при наличие на активни белези, ребалансиране на енергийните потоци в духа на КТМ.

В кабинета работи биоскенер, който в рамките на една минута отчита повече от 200 здравни показатели от пациента, сравнява ги с вложени в паметта на апарата стандартизирани за човешката популация данни и ги обработва, давайки конкретни отклонения за пациента и след анализ, пациентът получава съвети относно начин на живот, начин за попълване на определени дефицити, може да се проследи във времето ефектът от терапия /скенер преди лечението и скенер след няколко месеца/.

За контакт тел. 0899834491

Д-р Виолета Пашова