Д-р Живка Алексиева завършва стоматология (дентална медицина) през 1982, в МА гр София, Стоматологичен факултет. През 1983 г започва работа като ординатор в стоматологичното отделение, при Общинска болница, гр Горна Оряховица. 1989 гпридобива специалност“детска стоматология“. 2004 г завършва магистратура по специалност – Здравен менинджмънт, Стопански факултет на ВТУ-гр Велико Търново. През 2013 г завършва в Медицински факултет гр София, Европейска школа по клинична хомеопатия а 2016 г преминава обучителен модул за „Работа с апарат за резонансна магнитофореза – Gunaphoresis“ и ампули колаген Guna MDs, за приложение на колаген при увредени структури и тъкани и става един от първите специалисти за приложение в денталната медицина. През 2017 г придобива професионална козметична степен, към НАПОО за професионално обучение. 2017 година преминава обучение „Плазмолифтинг“ в България, а през 2019-2020 става специалист по плазмолифтинг и на Русия.Множество участия в курсове в областта на денталната медицина и за работа с човешка автоложна плазма – PRP – PRF и приложението им в денталната медицина и човешките тъкани. 2021 г -обучение за работа с човешки интерлевкини и цитокини – метод Sanakin и метод Rigenera – автоложни графтове от човешки стволови клетки. Интереси в областта на работа с човешки растежни фактори.