Услуги дентална медицина

  • профилактика и лечение на орални заболявания
  • специализирана помощ по детска дентална медицина
  • Избелване на зъби
  • Приложение на метод Гунафореза (лечение с различни видове колаген) при дентални (стоматологични заболявания)
  • Приложение на автоложна тромбоцитарната плазма (метод PRP и различни видове PRF) в дентална медицина за стопиране на възпалителни процеси
  • Приложение на нискоенергийни лазери в дентална медицина
  • Приложение на човешки интерлевкини в дентална медицина
  • Хомеопатична медицина