Д-р Виолета Пашова завършва медицина през 1981 година в Мед. Институт, гр. Плевен. През декември 1981 година започва професионалния си път в Общинска болница, гр. Горна Оряховица като участъков лекар. В последващите години е работила като ординатор в Първо вътрешно отделение, завеждащ отделение за БНМП, ординатор и старши ординатор във Второ вътрешно отделение, ординатор в Интензивно терапевтично отделение, началник на същото отделение на вече МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД. През 2016 година започва работа като ординатор във ФСМП, гр. Горна Оряховица, в последните години е началник на филиала. От края на 2019 г. е пенсионер извън системата на СМП. Професионални ангажименти към момента – консултант – клиничен токсиколог на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново; на  МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица; МБАЛ “Юлия Вревска“ ЕООД, гр. Бяла.

Квалификации: от 1987 година придобита специалност по вътрешни болести, 1995 година придобита специалност по клинична токсикология. Обучения и допълнителни квалификации по абдоминална ехография; по анестезиология и реанимация във ВВМА, по изгаряния в Спешен мед. Институт “Пирогов“. Има обучение по здравен мениджмънт с хорариум 120 часа. Участва в различни форуми в областта на спешната медицина, токсикологията, кардиологията. Впоследните няколко години се обучава и практикува лечение с автоложна плазма и лечение с ниско дозирани колагени с апарат Гуна, за което има издадени съответни сертификати, обучение за работа с автоложни интерлевкини – метод Sanakin, обучение, продължаващо и в момента за лечебни практики със светлинни лъчи с различни дължини на вълната /патентована технология – TAOPATCH/.

 

Дейностите в областта на плазмена медицина, ТАОПАЧ, Гуна-фореза осъществява в лечебно заведение с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“ №4