Д-р Живка Алексиева завършва стоматология (дентална медицина) през 1982 г. в МА гр. София, Стоматологичен факултет. През 1983 г започва работа като ординатор в стоматологичното отделение, при Общинска болница, гр Горна Оряховица. 1989 г. придобива специалност“детска стоматология“. 2004 г. завършва магистратура по специалност – Здравен менинджмънт, Стопански факултет на ВТУ- гр. Велико Търново. През 2013 г. завършва в Медицински факултет гр София, Европейска школа по клинична хомеопатия а 2016 г. преминава обучителен модул за „Работа с апарат за резонансна магнитофореза – Gunaphoresis“ и ампули колаген Guna MDs, за приложение на колаген при увредени структури и тъкани и става един от първите специалисти за приложение в денталната медицина.

През 2017 г. добива козметична степен към НАПОО за професионално обучение. 2017 година преминава обучение „Плазмолифтинг“ в България, а през 2019-2020 г. става специалист по плазмолифтинг и на Русия. Множество участия в курсове в областта на денталната медицина и за работа с човешка автоложна плазма – PRP – PRF и приложението им в денталната медицина и човешките тъкани. 2021 г. – обучение за работа с човешки интерлевкини и цитокини – метод Sanakin и метод Rigenera – автоложни графтове от човешки стволови клетки. Интереси в областта на работа с човешки растежни фактори. Понастоящем д-р Алексиева е специализант по „Генетика и Биомедицина“ към СУ „Климент Охридски“, София.