За нашите пациенти ще се грижат Д-р Виолета Пашова и анестезиологичен екип, в лицето на д-р Стефан Герганов – специалист по анестезиология и реанимация и медицинска реанимационна сестра М. Енчева.