През 1999 година, един от методите за получаване на PRP е изведен на медицинския пазар и става известен като „плазма богата на растежни фактори“. Shoukron et al, съобщават за разработка на нова форма на тромбоцитарен концентрат, наречен“плазма обогатена с фибрин“ (platelec reach fibrin) – PRF. Терапевтичните свойства на плазмата са обусловени от факторите на растежа и цитокините,които се съдържат в тромбоцитарните гранули и се освобождават при активация.Растежните фактори представляват белтъчни молекули, с определен набор от аминокиселини. В човешката плазма се съдържат 22 аминокиселини, 16 витамина и 16 микронутриента. Изключително силното противовъзпалително и регенериращо въздействие на човешката плазма, се дължи на този прекрасен биологичен, природен коктейл, контролиран на генно ниво.

PRF медицина

Представлява богат на фибрин концентрат, който се инжектира в тъканите, с цел по-бързото заздравяване. Богатата на фибрин субстанция (PRF), е второто поколение на богата с тромбоцити плазма, но в нея има протеинова матрица, извлечена от собствената кръв.
Сложната фибринова матрица се използва, като тъканно инжененерно скеле за ендодонтия.
Активирането на тромбоцитите в отговор на увреждане на тъканите се случва по време на процесът на освобождаване на PRF, от няколко биологични протеини – тромбоцитен растежен фактор (PGDF), трансформирани растежни фактори (TGF), съдов ендотелен фактор (VEGF) и епидермален растежен фактор(EGF).
PRF методът е процедура за намаляване загубата на кост след екстракция (изваждане) на зъб, за да запази зъбната алвеола. Богатият на тромбоцити фибрин може да се използва, ако се налага синус лифтинг за зъбен имплант.
Възстановяването на функцията на пародонта, стана неразделна част от цялостната пародонтална терапия. Тромбоцитният растежен фактор, заедно с костните морфогенетични протеини имат водещо значение при пародонталната регенерация.
Богатият на тромбоцити фибрин допринася значително за подобрение в клиничните пародонтални параметри, както и в рентгеновата снимка.