Плазмата представлява течното между клетъчно вещество на кръвта. Тя съдържа протеолитични системи, които регулират хомеостазата и участвастват в развитието на адаптивни-защитните реакции на организма. Възстановяването на тъканите и структурите (регенерацията), зависи от тяхната оксигенация. Това е фундаменталния фактор, който ускорява фагоцитарната и бактерицидна способност на имунните клетки, а, също така поддържа синтезът на колаген и други белтъци.
Методът PRP, или така наречената“плазма обогатена с фактори на ръста“, представлява въвеждане на течната плазмена фаза, получена след центрофугиране в специалните вакуети за това.
Метод PRF, или така наречената „плазма, се богата на фибрин“, представлява извличане на плазмените белтъци. Извършва се в специални вакуети и центрофуги, в зависимост от световният метод, по който се работи.