Регенерацията е процес на възстановяване на отделни увредени части от организмите. Осъществява се на молекулно ниво и е контролирано от гените. Чрез нея, някои определени организми могат да си възстановят почти изцяло своите органи и тъкани. Репаративната регенерация е процес на пълно възстановяване на увредената структура на организма на даден индивид, а физиологичната регенерация представлява способността на някои изхабени клетки за възстановяване по естествен път, вследствие на нормалните им функции – например чревната лигавица при човека, еритроцитите и т. н. Физиологичната регенерация е естествен процес, който често нарушава правилото за необратимото диференциране на клетките.
Регенеративната медицина е медицина, която прилага лечения за замяна на тъкани, повредени от нараняване или травми. Тези лечения могат да включват използване на биохимични техники за индуциране на регенерацията на тъканите, директно на мястото на увреждане или прилагане на техники за трансплантация, използващи диференцирани или стволови клетки, самостоятелно или като част от биоизкуствена тъкан.
Един сравнително лесен за приложение, но много ефикасен метод, в предвид изключителните му резултати и предимства е приложението на собствената човешка плазма. В тази невероятна течност има 22 аминокиселини, 16 витамини и 16 микро и макро елемента.
А също така и малко количество стволови клетки. Но най-уникалните вещества, наречени“фактори на растежа“, се крият в тромбоцитарната маса. От всички методи, използвани в Регенеративната медицина, екипът ни работи предимно приложение на автоложна човешка плазма в дентална и обща медицина.